Smrkový šindel štípaný

smrkový štípanýJedná se o klasický, tradiční a u nás nejpoužívanější druh dřevěného šindele. Běžný, přímý šindel má pero a drážku, vyrábí se v délkách 50-60 cm.

Na prostorové tvary (nároží, úžlabí, volská oka, atd.) 
se vyrábí šindele kónického tvaru (skosky) - a to pravotočivé i 
levotočivé,

Na zahájení řad, nebo jejich ukončení se vyrábí tzv. podkladky.

Při řešení specifických situací se však zručný šindelář neobejde bez 
dotváření pořízem, či šindelářským nožem.

Jedním z nejdůležitějších kroků při kladení šindele na pero a drážku je jeho "dotahování", tedy 
síla, s jakou se jednotlivé kusy do sebe doklepávají a následně 
přibíjejí. To vyžaduje cit pro dřevo a zkušenost, neboť šindel bývá 
různého stáří s různým stupněm vysušení.
Naše firma používá tradiční šindel ručně opracovávaný pořízy, narozdíl od některých firem, které používají šindel vyráběný strojově.

Hlavním faktorem kvality této krytiny je však výběr vhodného, nejlépe pomalu rostoucího dřeva s hustými 
letokruhy. Dalším velmi podstatným faktorem je způsob vlastního štípání z dřevěných špalků napříč léty.

Naši dodavatelé i naše firma má s ruční výrobou šindele letité zkušenosti, pokládáme šindel nejvyšší kvality.