Kácení stromů pomocí jeřábu

Nepříliš častý, ale překvapivě rychlý způsob kácení.

Hodí se použít v situacích, kdy je výhodnější zpracovat dřevní hmotu mimo prostor kácení.

Jde o činnost vysoce náročnou na přesnost řezu a odhadu celkové rovnováhy kmene a kácených částí. To zvládne pouze zkušený a proškolený odborník, kterým naše firma rozhodně disponuje.