O kácení stromů


kácení stromůKácení stromů
ve ztížených podmínkách je jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších disciplín arboristiky.

Jedná se totiž o práci, která je vždy trochu jiná. Spojujeme veškeré své zkušenosti, dovednosti a obezřetnost, abychom práci provedli především bezpečně a s uspokojivým výsledkem. Rozhodně to není nic o hrubé síle bez rozumu či o frajerství.

Káceli jsme již nebezpečné stromy nad kaplí, nad skleníkem, nad střechami domů, na hřbitovech, kolem kostelů, dokonce i nad mlýnským náhonem a v řece. Naše firma je samozřejmě kryta pojištěním proti způsobené škodě.

Kácení stromů má i svá administrativní omezení.