Replika šindele bání kostela na Dobré Vodě v Novohradských horách

V roce 2007-2008 jsme provedli výměny, doplnění a nové kolorování na báních a ambitech poutního kostela na Dobré Vodě.

.