Veřejná zeleň

veřejná zeleňDůležitým výchozím bodem každého dobrého plánu veřejné zeleně je celkový monitoring stavu porostů na území obce či města.

 

Zpracováváme celkové generely zeleně, plány údržby stávající zeleně, plány ozelenění, plány náhradních výsadeb apod.

U stromů vypracováváme celkový dendrologický a fytopatologický průzkum.

Dále podrobné vyhodnocení zdravotního stavu, stanovištních podmínek a provozní bezpečnosti jednotlivce.

Další součástí projektové dokumentace je plán nutných arboristických opatření, doplněný prognózou údržby pro následující roky.