Realizace zahrad

Projekční práce v oblasti zahradní a krajinné tvorby realizujeme pro široký okruh zákazníků od soukromých vlastníků nemovitostí přes správu obcí a měst až po organizace, jež pečují o krajinné celky (CHKO, NP).

Realizace zahrady je velice individuální a velmi specifická činnost.

Respektujeme vkus a představy každého jednotlivého investora, prostorové možnosti, reálné půdní podmínky, sousedy a v neposlední řadě i celkový genius loci.

Snažíme se o to, aby zahrada sloužila především svému majiteli jako širší obytný prostor volně navazující na samotnou stavbu.

Zahrada by rozhodně neměla být pouhým skanzenem stromů a ostatních rostlin. Zahrada má být místem relaxace a radosti, ne úmorné dřiny při její údržbě.