Krajinářské plány

Stav a úroveň národa se pozná nejen podle toho, jak si váží svého kulturního a historického dědictví, ale také podle toho, jak pečuje o svou krajinu a své životní prostředí.

Česká a moravská krajina je v tomto smyslu obrovskou devizou, kterou bychom měli velmi citlivě a smysluplně využít.

Krajinářský plán zahrnuje především plán zásahů a opatření, která mají zajistit jak zlepšení praktické využitelnosti daného prosoru, tak zlepšení jeho zdravotních, enviromentálních i estetických funkcí.

 

Krajinářský plán mimo jiné hodnotí krajinný ráz, hlavní funkční klady a zápory.

V rámci péče o krajinu naše firma realizuje:

  • pozemkové úpravy - aktualizace komunikační sítě

  •  úpravy umístění provozních celků zemědělské a jiné výroby

  •  revitalizace toků a vodních děl

  •  rekultivace poškozených či nevyužívaných ploch

  •  plány doprovodných a liniových výsadeb zeleně

  •  ozelenění intravilánu obcí