Historické parky

Práce na obnově historického parku je vždy velice zajímavá a dobrodružná. Při obnově těchto parků vycházíme i z historických dokumentů a map.

Hlavním úkolem projektanta je však spojit respekt k původní myšlence a práci starých zahrádníků s revitalizací a funkčností nového prostoru.

Co je naše firma schopna zajistit?

  •  inventarizace (soupis) kosterních dřevin

  •  plán výsadeb a dosadeb

  •  rekonstrukce původních cest

  •  rekonstrukce drobných vodních děl a doplňkových staveb

  •  parkový mobiliář - prvky nového funkčního využití