Ocenění dřevin

Oceňování dřevin provádíme dle revidované a aktualizované metodiky AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).

Hodnota dřeviny je posuzována z hlediska sadovnické a krajinářské hodnoty daného jedince.

Nejedná se tedy o hodnotu hospodářsko - produkční. Od ní se může lišit i o celé řády.

Princip určení hodnoty posuzovaného jedince spočívá v porovnání konkrétního stavu jedince s teoretickým ideálním jedincem. Od ideální ceny zcela zdravého, nepoškozeného a bezchybně rostlého jedince se dospěje systémem srážek a redukcí k výsledné hodnotě dané dřeviny.