Návrh ošetření dřevin

Návrh ošetření dřevin je komplexní návrh opatření, která především zvýší bezpečnost a zajistí celkové zlepšení zdravotního stavu jedince.

Škála zásahů může tedy sahat od ryze provozně - bezpečnostních opatření, přes technické zásahy (zajištění průjezdného profilu, ochrana budov, ochranná pásma sítí), až po poměrně podrobná a detailní ošetření okrasných, památných a jinak významných stromů.

 

západ slunce

Náklady na ošetření se tedy mohou pohybovat od úrovně stokorun až po řády desetitisíců u vzácných a extrémně velkých stromů při ošetření ve ztížených podmínkách.

 

Odborný řez - zahrnuje udržovací a bezpečnostní řezy, zdravotní a výchovné řezy, redukční a jiné tvarovací řezy

 

Konzervační ošetření - Spočívá v provedení mechanických a chemických zásahů na plošných poraněních, odlomech, v dutinách, úžlabech atd. V některých případech se přistupuje k zastřešování otvorů a puklin proti zatékání dešťové vody.

 

Instalace statického zajištění v koruně - Statické zajištění je vhodné, hrozí-li rozlomení koruny a jejích částí, pád velkých větví a pod. Bezpečnostní vazby jsou prováděny dle potřeby v řadě variant, vždy se specifickou funkcí.

 

Preventivní a podpůrná opatření - Do této kategorie řadíme přihnojování, popř. doplňování půdy, instalace provzdušňovacích sond a závlahových systémů nebo kácení nevhodných a náletových dřevin.

 

Úprava a úklid stanoviště - I to je potřebnou součástí každého řádného ošetření stromu.

 

Následná péče - Kvalitní návrh ošetření určuje i plán následné péče a kontrol v následujících letech.