Dendrologický průzkum

V rámci dendrologického průzkumu provádíme nejen určení taxonu dřeviny (rodu, druhu, případně variety), ale zaznamenáváme množství dalších údajů a hodnot. Rozhodující je vždy účel a požadovaná struktura průzkumu.

 

Pro potřeby bežné inventarizace obecní zeleně jsou to údaje:

 

 •  taxon - výška dřeviny

 • obvod kmene

 • sadovnická hodnota

 • biomechanická stabilita

 • stav provozní bezpečnosti

 

Pro podrobnější krajinářské plány a průzkumy se přidružují:

 

 •  tvar koruny - výška nasazení koruny
 •  stav foliace
 •  fyziologická vitalita
 •  fytopatologické znaky

 • stav báze a kořenového systému

 • stáří

 • růstové defekty

 • ostatní antropogenní i biogenní defekty

 

Při práci s většími plochami a celky lze dřeviny kategorizovat do různých skupin dle perspektivity, věku, kosterních dřevin atp.

Vlastní dendrologické a evidenční údaje zaznamenáme v přehledných popisech a tabulkách. Dle potřeby doplníme fotodokumentací a mapovými plány ve vhodném měřítku.