Kvalifikace

Ing. Jan Spěváček

Krajinný inženýr - promovaný v roce 1994 na agronomické fakultě VŠZ Praha
Soudní znalec v oboru posuzování trvalé zeleně a škod na ní způsobených (od roku 1999)
Certifikovaný evropský arborista (European Arboricultural Council 2005)
Člen společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu - sekce péče o dřeviny
Člen International Society of Arboriculture

20 let praktických zkušeností v oboru arboristikyposuzování dřevin a zakládání zeleně.