Krátce o nás

Svou firmu jsem založil v roce 1996 nedlouho po dovršení studia na lesnické fakultě VŠZ Praha - oboru krajinné inženýrství. Avšak již během studia jsem pracoval v tehdy relativně průkopnické firmě Bethel - Praha pana Ing. Luboše Fendrycha. Díky filozofii potřeby neustálého profesního vzdělávání a růstu a také bohaté praxi jsem během uplynulých let nabyl široké zkušenosti a dovednosti v oboru arboristiky a krajinné tvorby

 Viditelným ovocem těchto snah je mé jmenování soudním znalcem v oboru hodnocení trvalé zeleně a škod na ní způsobených (1999) a udělení certifikace "European tree worker" od mezinárodní profesní organizace EAC (2005). Jsem dlouholetým členem hlavní domácí oborové organizace SZKT(Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu), která sdružuje zahradní a krajinné architekty, vědecké pracovníky, arboristy, zahradníky a pod. Programem a cílem naší činnosti je kvalitně a profesionálně odvedená práce, jejíž výsledky budou uspokojovat širší okruh uživatelů. Za samozřejmost pokládáme trvale korektní a poctivé jednání se zákazníkem. Firma nabízí širokou škálu služeb v několika programech.

Těžištěm naší práce jsou projekty a realizace v oblasti péče o životní prostředí, zejména trvalou zeleň a stromy. V praxi jsme schopni zajistit vše od založení zahrady, výsadeb stromů, přes údržbu a ošetřování dřevin, až po vysoce odbornou péči o památné stromy. Provádíme posuzování provozní bezpečnosti stromů, znalecké posudky dřevin a zeleně a zpracováváme též komplexní plány ošetření a údržby. V neposlední řadě provádíme s mnohaletou praxí i náročná riziková kácení stromů v jakýchkoliv podmínkách.

Nezanedbatelnou součástí naší činnosti je i provádění výškových prací na historických objektech (věže, štíty a hradby, dřevěné šindelové střechy). Mezi naše hlavní zákazníky patří především obce a města jakožto majoritní správcové veřejné zeleně. Dále pak orgány státní správy, jako například Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa NP a CHKO Šumava, Národní památkový ústav a pod. I přesto však velmi často pracujeme pro soukromé vlastníky pozemků - ať už jsou k péči o zeleň "donuceni" okolnostmi (zajištění provozní bezpečnosti), legislativou (péče o památné stromy) nebo nejlépe vlastním vstahem k přírodě a životnímu prostředí.

Naší hlavní strategií je flexibilita a efektivita. To znamená, že firma provádí drobné práce a zakázky pouze s několika kmenovými pracovníky. Na rozsáhlejší akce (například ošetření stromů v řádu stovek jedinců či rekonstrukce historického parku s plochou několika ha) jsme schopni soustředit kvalitní team odborných pracovníků, včetně materiálu i mechanizace, vše díky dlouholeté osvědčené spolupráci. To umožňuje zákazníkovi nabídnout cenu služby, jež odpovídá jeho potřebám a možnostem.