Ukázky arboristických prací

historická alej v Hrádku u Sušice

Část historické aleje v Hrádku u Sušice. Jednořadá alej podél terénní cesty byla původně součástí rozsáhlé krajinářské úpravy volně navazující na místní zámek. V aleji bylo ošetřeno celkem 18 jedinců - převážně javorů klenů. Součástí zásahu v letech 2004 - 2005 bylo též odstranění nevhodných náletů, terénní úpravy a oprava altánu.

javory kleny

Nádherný exemplář javoru klenu z hrádecké aleje. Není zcela běžné, aby strom takového stáří a velikosti (cca 240 let, 27 m) byl v tak výborném zdravotním stavu. Mimo vyčištění a desinfekce hlavního úžlabí strom vyžadoval celkový detailní zdravotní a bezpečnostní řez v celém objemu rozsáhlé koruny.

Památný strom

600 let stará Malonická lípa - Klatovsko. Opravdu mohutný, dominantní veterán ve středu obce. Během ošetřování jsme zažili mnohá dobrodružství při arbospeleologii v neobvykle velké centrální dutině. Také sejmutí starého řetězového a obručového vázání bylo napínavé. Nakonec jsme objevili v dutině jedné boční větve několik velkých pláství a spící roj divokých včel. Naštěstí byl konec listopadu.

Tedražická lípa

Památné Tedražické lípy na Sušicku. Typický příklad klasické české krajinné kompozice. Boží muka u staré úvozové cesty se dvěma lípami. Levý strom byl zásadně poškozen velkým odlomem jednoho z hlavních kmenů. Toto místo bylo nutno mechanicky preparovat, impregnovat a následně zastřešit šindelovou stříškou proti zatékání vody. Při ošetřování památných stromů se vždy snažíme upravit a zkulturnit i nejbližší okolí tak, aby vše lahodilo oku.

Rizikové kácení

Postupné kácení vyžaduje mnoho odvahy, ale i rozvahy! Tato opravdu chlapská práce vždy bezpečně upoutá pozornost kolemjdoucích. Arborista proto se svými kolegy dole musejí dávat nejen bedlivý pozor na sebe a okolní majetek, ale i na každého, kdo by se mohl pod stromem znenadání nachomýtnout. Když vše dobře dopadne, je zákazník spokojený a konec konců dodavatel též.

vázání koruny

Konzervační ošetření otevřené dutiny vysoko na kmeni. Arborista musí zvládnout své řemeslo prakticky v jakémkoliv místě stromu, a často v nejroztodivnějších polohách. O tom, že to není vždy zcela jednoduché se patrně sám přesvědčil každý, kdo někdy lezl na strom a musel v jedné (nebo i v druhé) ruce něco nést. Není radno ve vrcholku stromu upustit důležité nářadí, či součást výstroje.

vázání koruny

Bežně kácíme stromy, které se zcela vymykají obvyklým rozměrům stromů v lese. Pracovník musí při kácení stromů s průměry 100, 200 i více cm nejen perfektně ovládat své řemeslo a různé triky, ale musí mít špičkové a dobře opečovávané nářadí, na než se může spolehnout.

Bezděkovský dub

Památný Bezděkovský dub se svou výškou 28 m a obvodem přez 600 cm náleží ke stromům, před nimiž je nutno mít respekt. Detailní ošetření tohoto velikána trvalo řadu dnů, kdy chůze po pevné zemi byla vzácností, zato vis v lanech bežnou rutinou.

lípa na Malči

Lípa na Malči na Šumavě se rozkládá nad hospodářskými budovami prastarého selského dvora. Pozoruhodná není její výška, ale šířka koruny, dosahující v nejširším místě ke 30 m! Při řezu a instalaci bezpečnostních vazeb jsme se doslova a do písmene procházeli po obrovských vodorovných větvích. Při práci v takovéto obří koruně se zdá, že to nemá konce.