Projekční činnost

Historické parky

Práce na obnově historického parku je vždy velice zajímavá a dobrodružná. Při obnově těchto parků vycházíme i z historických dokumentů a map.

Hlavním úkolem projektanta je však spojit respekt k původní myšlence a práci starých zahrádníků s revitalizací a funkčností nového prostoru.

Veřejná zeleň

veřejná zeleňDůležitým výchozím bodem každého dobrého plánu veřejné zeleně je celkový monitoring stavu porostů na území obce či města.

 

Realizace zahrad

Projekční práce v oblasti zahradní a krajinné tvorby realizujeme pro široký okruh zákazníků od soukromých vlastníků nemovitostí přes správu obcí a měst až po organizace, jež pečují o krajinné celky (CHKO, NP).

Krajinářské plány

Stav a úroveň národa se pozná nejen podle toho, jak si váží svého kulturního a historického dědictví, ale také podle toho, jak pečuje o svou krajinu a své životní prostředí.

Česká a moravská krajina je v tomto smyslu obrovskou devizou, kterou bychom měli velmi citlivě a smysluplně využít.

Krajinářský plán zahrnuje především plán zásahů a opatření, která mají zajistit jak zlepšení praktické využitelnosti daného prosoru, tak zlepšení jeho zdravotních, enviromentálních i estetických funkcí.

 

Arboristika - kácení stromů - projekceZadejte si poptávku na služby