Ocenění dřevin

Oceňování dřevin provádíme dle revidované a aktualizované metodiky AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).