Monitoring a posudky dřevin

Znalecké posudky

Soudněznalecké posudky provádíme v oblasti oceňování trvalé zeleně v intravilánu obce či města a ve volné krajině. Oceňování probíhá z hlediska sadovnické hodnoty jako takové, ale i z hlediska tzv. vynaložených nákladů.

Soudněznalecké posudky provádí certifikovaný profesionální soudní znalec s mnohaletou praxí.

Administrace kácení dřevin

I kácení vzrostlých stromů mimo les má svou administraci a příslušné právní úkony. Tato nařízení se odlišují při kácení stromu na soukromém pozemku a při kácení dřevin ve vzrostlém stromořadí.

Administrace dotačního řízení

Řada projektů a akcí v oblasti péče o krajinu i zeleň intravilánu je možné refinancovat pomocí dotačních zdrojů. Jedná se však povětšinou o zdlouhavý, administrativně a odborně náročný proces.

Naše firma Vám může pomoci.

Nabízíme své služby při přípravě nutných podkladů pro dotační řízení či přímo celkové zajištění celého procesu po stránce odborné i administrativní.

Dendrologický průzkum

V rámci dendrologického průzkumu provádíme nejen určení taxonu dřeviny (rodu, druhu, případně variety), ale zaznamenáváme množství dalších údajů a hodnot. Rozhodující je vždy účel a požadovaná struktura průzkumu.

Návrh ošetření dřevin

Návrh ošetření dřevin je komplexní návrh opatření, která především zvýší bezpečnost a zajistí celkové zlepšení zdravotního stavu jedince.

Arboristika - kácení stromů - projekceZadejte si poptávku na služby