Nabídka služeb - rizikové kácení stromů

O kácení stromů


kácení stromůKácení stromů
ve ztížených podmínkách je jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších disciplín arboristiky.

Jedná se totiž o práci, která je vždy trochu jiná. Spojujeme veškeré své zkušenosti, dovednosti a obezřetnost, abychom práci provedli především bezpečně a s uspokojivým výsledkem. Rozhodně to není nic o hrubé síle bez rozumu či o frajerství.

Káceli jsme již nebezpečné stromy nad kaplí, nad skleníkem, nad střechami domů, na hřbitovech, kolem kostelů, dokonce i nad mlýnským náhonem a v řece. Naše firma je samozřejmě kryta pojištěním proti způsobené škodě.

Kácení stromů má i svá administrativní omezení.

 Prosté směrové kácení stromů

směrové káceníVšude, kde to podmínky dovolují, používáme prosté směrové kácení ze země - a to i tam, kde by si to většina dřevařů - dřevorubců netroufla.

Používáme totiž speciální pomůcky a profesionální kvalitní nástroje.

Se směrovým kácením máme bohaté zkušenosti. S léty praxe jsme přišli i na zajímavé triky a vychytávky.

Směrové kácení je pro zákazníka nejrychlejší a tedy i nejlevnější varianta.

 Postupné kácení stromů "shora"

Rizikové kácení shoraPomocí speciálních stromolezeckých a horolezeckých technik jsme schopni strom "rozebrat" a spustit dolů po částech.

Používáme profesionální pomůcky (kladky, spouštěcí bubny, lanové soustavy...).

Postupné kácení je efektivní využít všude, kde je prostor kácení omezen.Postupné kácení stromů z plošiny

Použití vysokozdvižných mechanických plošin se může zdát komplikované.

Naopak, v některých případech se může jednat o velmi rychlý a bezpečný způsob řešení problému, tím pádem méně finančně náročný.

 Kácení stromů pomocí jeřábu

Nepříliš častý, ale překvapivě rychlý způsob kácení.

Hodí se použít v situacích, kdy je výhodnější zpracovat dřevní hmotu mimo prostor kácení.

Jde o činnost vysoce náročnou na přesnost řezu a odhadu celkové rovnováhy kmene a kácených částí. To zvládne pouze zkušený a proškolený odborník, kterým naše firma rozhodně disponuje.