Šindel na kostelíku v Mrtníku

Romantický kostelík v obci Hvozdec - Mrtník má šindelovou krytinu.

Pomáhali jsme opravit nejhůře postižená místa a celá plocha šindele byla silně naimpregnována a opatřena ochranným nátěrem. Ten by se měl u dřevěného šindele opakovat v praivelných intervalech cca 8 let, aby se prodloužila jeho životnost a nedocházelo k degradaci dřeva. Tento kostelík by zaslohoval již krytinu zcela novou. Je to jedno z krásných míst naší země.