Replika šindele bání kostela na Dobré Vodě v Novohradských horách

V roce 2007-2008 jsme provedli výměny, doplnění a nové kolorování na báních a ambitech poutního kostela na Dobré Vodě.

Původní, již značně narušenou krytinu bylo nutno sejmout a snést. provést opravy podkladu a vyrobit repliky staré dřevěné šindelové krytiny v počtu několika desítek tisíc kusů. Ač se to nezdá jedna kostelní báň představovala plochu bezmála 120 m2. Práce byla velmi komplikovaná nedostupností pracovního místa a exponovaností. Vše však bylo vynahrazeno krásou okolní přírody a radostí z dokončené a vydařené práce.