Rekonstrukce šindelové kapličky v Nesvačilech u Rožmitálu

Rekonstrukce šindelové krytiny báně a lodi návesní kapličky v Nesvačilech u Rožmitálu probíhala od listopadu 2015 do března 2016.

Rozpadající se řezaný šindel ze sedmdesátých let 20. století byl vyměněn 
za nový štípaný šindel smrkový s impregnací a nátěrem jantarovým 
odstínem karbolineum extra. Na báň a tělo věže byl použit obloučkový 
šindel umožňující vytvoření plynulého rádiu zakřivení oblé báně. Celkový 
čas rekonstrukce se prodloužil, neboť bylo nutné provést stržení a 
náhradu tesařské konstrukce celé báně. Původní krůvek z roku 1908, zcela 
rozpadlý, byl nahrazem novou ramenátovou konstrukcí. To vyžaduje již 
přeci jen dovednosti a znalosti starých tesařských fachmanů. Završením 
celé opravy bylo vynesení a upovněné restaurovaného kříže a titanzinkové 
cibule pod křížem na špici báně.
Následné opravy omítek, oken a dalších prvků provádí příbramská stavební 
společnost RIOS s.r.o., se kterou jsme spolupracovali již v minulosti. 
Celou akci zajišťuje jako investor město Rožmitál pod Třemšínem.