Realizované arboristické zakázky 1995 - 2005

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny jako příklad některé vybrané zakázky realizované naší firmou v minulých letech.

V kolonce "stromy/rozloha" je uveden počet ošetřovaných památných či jinak chráněných stromů, případně plocha parku, zahrady a pod. V kolonce "objem fin." je uveden celkový orientační objem finančních prostředků investovaných do konkrétní realizace (v tisících Kč). PS = památný strom

název akce zadavatel rok realizace stromy/ rozloha objem finan.
Anglický park Ostrov v Horažďovicích Městský úřad Horažďovice 1995-1996 73/14 495
Památná alej Alfrédov Vladislav Karlík, Kostelec 2000-2001 72 296
Zámecký park Mlázovy Šperl s.r.o., Sušice 2002-2003 208/3,5 829
Historická alej v Hrádku u Sušice obec Hrádek u Sušice 2004 18 130
PS Brčálnická lípa a Brčálnický jasan Správa NP a CHKO Šumava 1999 2 25
PS Lípy pod Hojsovou stráží Správa NP a CHKO Šumava 1999 5 50
PS Lípy u kostela v Zelené Lhotě Správa NP a CHKO Šumava 1999 2 15
PS Hamerský buk Správa NP a CHKO Šumava 2000 1 4
PS Bažantovská lípa Okresní úřad Tachov 2001 1 22
PS Tisovský klen Okresní úřad Tachov 2001 1 8
PS Broumovský jasan Okresní úřad Tachov 2002 1 26
PS Senětický dub obec Kostelec 2001 1 26
PS Chodovoplánský dub město Chodová Planá 2001 1 20
PS Starosedlišťské lípy obec Staré Sedliště 2001 3 55
PS Duby nad Pozorkou město Kladruby u Stříbra 2000 2 57
PS Lípa u Petrova Mlýna město Kladruby u Stříbra 2000 1 24
PS Malonická lípa Okresní úřad Klatovy 1995 1 30
PS Poleňská lípa obec Poleň 1997 1 25
PS Myslívské lípy obec Myslív 1997 5 33
Stromy v obci Dešenice obec Dešenice 1998 38 72
PS Svojšické lípy obec Svojšice u Sušice 1998 2 18
PS Tafatova lípa pan Tafata František 1998 1 24
PS Hadravská lípa obec Chudenín 1999 1 23
PS Vrčeňská lípa obec Vrčeň 2000 1 23
PS Lípa v Lipové Lhotě pan Ludvík Kovář 2002 1 18
PS Jetenovická lípa paní Blanka Malečková 2000 1 28
PS Javoříčská lípa pan František Chalupský 2000 1 16
Zavlekovské lípy obec Zavlekov 2003 12 53
PS Bližanovské lípy město Plánice 2002 2 39
PS Buk a dub v zámeckém parku v Bezděkově Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. - Plzeň 2003 4 91
PS Číhaňská lípa pan Karel Čáp 2004 1 22
Památná alej v býv. obci Hůrka Správa NP a CHKO Šumava 2005 130 216
Stromy u nádraží v Domažlicích České dráhy, a.s. 2005 21 138
Stromy na návsi ve Strážovicích Obec Pačejov 2005 9 39
PS Těchonická lípa Občanské sdružení Vaváky 2005 2 26
PS Malečská lípa pan Chmelík František 2005 1 40
Stromy na hradu Rabí Národní památkový ústav v Plzni 2005 5 21
Historický dub a jasan Obec Chudenice 2005 2 28