Návesní kaple v Tuněchodech u Stříbra

Šindel z předválečného období byl již opravdu v kritickém stavu.

Šindel z předválečného období byl již opravdu v kritickém stavu. Po sejmutí staré krytiny byla provedena oprava a výměny dřevěných prvků zvonice a bednění a jeho impregnace. Pod novou krytinu byla položena kontaktní difusní fólie. Pro zachování co nejvěrnější podoby bylo užito dvou druhů šindelů - klasický valašský dl. 50 cm a speciální tvarovaný "obloučkový" šindel dl. 18 - 25 cm na pokrytí stříšky lucerny zvonice. Na samém vrcholu zvoničky byla zasazena nová dubová hrotnice z masivu místo zbytku starého zlomeného torza.