Lípa na Sušickém náměstí

Lípě na Sušickém náměstí se daří dobře!

V roce 2010 byla u Lípy Svobody před Sušickou radnicí provedena celková revitalizace kořenového systému, systému zavlažování, byla provedena váměna půdy atd. Strom byl v roce minulém i v letošním roce ošetřen zdravotním a výchovným řezem. S potěšením lze konstatovat, že lípa zdárně regeneruje v celém objemu koruny, též i ve vrcholových partiích koruny, kde v minulosti docházelo k masivnímu prosychání. Na stromu je zřejmé, že zásahy v roce 2010 silně podpořily fyziologickou vitalitu stromu. Je tedy naděje, že lípu, kterou mají sušičtí rádi, budou moci ještě dlouho obdivovat.