Klatovské gotické okrouhlice

V průběhu roku 2011 jsme realizovali kompletní výměnu šindelové kritiny na dvou historických baštách gotického opevnění města Klatovy - na tzv. okrouhlicích.

V průběhu roku 2011 jsme realizovali kompletní výměnu šindelové krytiny na dvou historických baštách gotického opevnění města Klatovy - na tzv. okrouhlicích. První věž se nalézá u obchodní akademie ve Vrchlického sadech cca 2 min. od hlavního náměstí. Další se tyčí v areálu letního kina. Obě kuželovité střechy (160 m2 a 120 m2) jsou velice strmé a ční nad okolní střechy a stromy. Pro nové krytí byl po přelaťování použit smrkový šindel na pero a drážku, samozřejmě ručně štípaný. K dosažení požadované barevnosti a dostatečné impregnace těchto velmi špatně přístupných střešních ploch bylo použito speciálně míchaného tónu přípravku Karbolineum extra. Hlavní obtíží při realizaci byla především doprava materiálu do výše cca 25 - 35 m. Přístupná byla pouze úzká vnitřní schodiště v tubusu věže a použit byl též klasický kladkový vrátek.

V následujících letech město Klatovy pokračuje v opravách starého fortifikačního systému. Příkladem je oprava střechy bašty v Hostašovo sadech a bašta Hifi klubu ve Vrchlického sadech, kterou provedla naše firma v letech 2014-2015.