Kaple Paště

Opravy probíhaly v rámci dobrovolnické práce na obnově této drobné historické památky ukryté v klínu šumavských hvozdů

Opravy probíhaly v rámci dobrovolnické práce na obnově této drobné historické památky ukryté v klínu šumavských hvozdů. Již nalezení samotné lokality, doprava materiálu na místo a samotná práce se tak trochu vymykala normálu. V rámci osvěty a výchovy příštích generací šindelářů jsme k práci přizvali i své děti. Na připravenou konstrukci krovu, jež byla posazena na obnovené režné kamenné zdivo, bylo provedeno laťování s patřičným přesahem. Krov je sice rozsahem velmi malý, ale bytelně stavěný. Přeci jen jsme uprostřed Šumavy. Při pokládání vlastního šindele byl okapový okraj střechy zesílen pomocí podmetků. V rovných plochách nebyl žádný problém, ale v zadní okrouhlé části střechy bylo nutno dotvořit na míru velmi zkosené konusy, abychom se vešli na dané zakřivení střechy. Pohledový čelní okraj střechy byl prostě zakryt vždy třemi šindeli. Nakonec byl na vrchol hřebene připevněn tvarovaný kolmý šindel. Vše se stihlo během jediného, ale dlouhého pracovního dne. Zpět do "civilizace" jsme odjížděli s nadějí, že tato památka potěší poutníky, kteří do tohoto krásného koutu Šumavy zavítají.

Velmi podobná práce byla provedena hned v následujícím roce na kapličce v bývalých Prostředních Paštích. Znovuobnovení těchto drobných sakrálních staveb staré Šumavy iniciuje dobročinný spolek Karel Klostermann ze Srní.