Instalace dřevěných talanů

Instalace dřevěných talanů a nosných a jistících ocelových lan v lanovém centru Sušice - Fuferna 2008-2009

Jednou z hlavních podmínek investora i majitele pozemku při budování lanového centra byla ohleduplnost a šetrnost vůči stromům na nichž jsou nosné konstrukce instalovány. Za tímto účelem byla použita originální technologie upevnění talanů (dřevěných plošin) i zavěšení ocelových lan ke stromům. V celém areálu nebyl použit žádný hřeb či vrut do těla stromu. Vlastní konstrukce drží na stromech třecí silou, případně stiskem. Dřevěné talany: (název těchto horizontálních dřevěných plošin umístěných ve výšce na kmenech stromů byl inspirován dílem J.R.R. Tolkiena). Nosnou konstrukci tvoří šest nosných trámků umístěných do kříže kolem kmene. Trámky jsou spojeny závitovými tyčemi M14, které se nedotýkají stromů. Mezi vlastním trámkem a borkou stromu je vložena speciální pryžová podložka, zajišťující "měkké" dosednutí trámku na kmen. V některých případech bylo nutno trámky vytvarovat a přizpůsobit růstovým nerovnostem kmene, případně doplnit lipovými klínky. Dotyk konstrukce s kmenem je takřka bodový - ve čtyřech malých ploškách - tedy většina obvodu kmene v místě instalace zůstává volná. Tato konstrukce je kryta pochůznou broušenou plochou z dřevěných fošen tl.30 mm. Všechny hrany a rohy jsou mírně zabroušeny z důvodu bezpečnosti. Tato technologie umožňuje v budoucích letech přizpůsobení konstrukce talanu přírůstovým změnám kmenů. V celém lanovém centru je umístěno 27 talanů. Převážná většina má plošný rozměr 130x130 cm. Některé plošiny jsou zvětšeny na rozměr 150x150 a 200x200 cm. Nadstandartní je plošina nástupní a dřevěný můstek ve středu areálu. Ty propojují vždy dva sousední stromy. Bylo spotřebováno cca 6,5 m3 smrkového a borového řeziva. Nosnost talanů činí 160 kg - tedy dvě osoby. U nástupní plošiny je nosnost 480 kg - tedy 6 osob. Ocelová lana: Ocelová lana nosná a jistící o průřezu 10 mm jsou připevněna ke kmeni speciálními vrtanými podkladkami. Tato technologie je zcela originální, v jiných lanových centrech v Čechách dosud nepoužitá. Díky jednomu až třem otvorům v jednom podkladu nemohou lana sklouznout, vymezují mezeru mezi lanem a borkou, dostatečně roznášejí tlak lana do plochy a snižují jej na minimum. Díky schopnosti otáčet se kolem osy lana podklady vhodně "kopírují" tvarové nerovnosti kmene. Každý spoj ocelových lan zajišťují vždy dvě lanové svorky č.10. Na celé lanové centrum bylo použito zhruba 850 m ocelového lana. Lanové konstrukce budou v pravidelných intervalech kontrolovány příslušným revizním technikem.