Výsadba dřevin

sázení dřevinSymbolické úsloví praví, že práce zahradníka je provázena dvěma nástroji - rýčem a sekerou.

Proto je výsadba dřevin, mladých stromků jednou z nejmilejších prací arboristy. To proto, že je častěji volán ke stromům poškozeným, nemocným, zanedbaným a někdy i mrtvým. 


Dobře vysadit strom ale není jen tak!

Mimo potřebných znalostí a dovedností to chce především poctivý fortelný přístup (co ošidíš pod zemí - projeví se nad zemí). Stromky je třeba sázet s citem a zkušenostmi.

Strom je živoucí organismus, který vnímá své okolí a je zvláště citlivý na změny.

Je prokázáno, že je schopen komunikovat s ostatními rostlinnými organismy. O květinách se říká, že se odmění svou krásou tomu, kdo o ně pečuje s láskou. Snad je tomu tak i se stromy.

 

 

Provádíme:

Pionýrské výsadby - Tzv. rekultivační ozelenění - doprovodná zeleň vodotečí, biokoridory, plošné výsadby. Pro tyto potřeby se používají většinou prostokořenné zapěstované semenáče.


Alejové výsadby - Liniové výsadby podél komunikací, členění pozemků, tvorba rastru krajiny. Používáme různý velikostní sortiment školkařsky pěstovaných, vzrostlých dřevin s již vytvořenou korunou, v balu či kontejneru.


Okrasné solitery - Pro zvláštní situace v parcích, zahradách a veřejných prostranstvích dodáváme zvláště vyvinuté a kvalitní vzrostlé stromy od renomovaných domácích i zahraničních školkařských firem.


Přesazování vzrostlých stromů - Ve zvláštních případech je možno přesadit i poměrně veliký strom. Jedná se však o velmi specializovanou a technicky náročnou činnost, která si může vyžádat i několikaletou přípravu jedince.


Související činnosti - Instalace provzdušňovacích a závlahových systémů, kotvicích systémů, hnojení, ochrana kmene. Dále samozřejmě řez a ošetření dřeviny po výsadbě.