Ošetřování dřevin

Komplexní ošetření dřevin se skládá z několika vzájemně se doplňujících kroků a postupů. Tyto arboristické postupy a technika se liší dle druhu a věku stromu, jeho zdravotního stavu i cílového ošetření. 

 

Stromy ošetřujeme ve třech kvalitativních úrovních z hlediska funkce dřevin:

 

 • Komunální zeleň = bezpečnost, efektivita, funkčnost
 • Parky, zahrady, okrasná zeleň = mimo bezpečnosti, efektivity a funkčnosti nastupuje estetika a kompozice
 • Významné a památné stromy = vyžadují vysoce citlivý a odborný přístup při ošetřování
 

Stručný přehled arboristických opatření

 

Řez v koruně stromu


Řezů v koruně stromu může být hned několik:
 • výchovný řez mladých stromů
 • zdravotní řez prodlužuje životnost stromu, upevňuje zdraví dřevin
 • bezpečnostní řez zajišťuje maximální ochranu osob a majetku v dosahu stromu
 • speciální druhy řezu jako například redukční řez, hlavový řez, odlehčovací řez
 • V zásadě se snažíme o to, aby po našem zásahu byl strom ve svém přirozeném tvaru, bez výrazného poškození celkového habitu stromu.

   


  Statické zajištění koruny


  Instalace bezpečnostní vazby do koruny stromu je jedno z významných opatření, které může značně zvýšit bezpečnost v okolí stromu.

 

 • Provádíme jednoduchá i kombinovaná vázání.
 • Preferujeme nedestruktivní technologie vazeb, které jsou ke stromům šetrné.
 • Používáme především Sinovy popruhy a inteligentní lanové systémy firmy GEFA (SRN).